vrijdag 30 mei 2014

Farzana ’s steniging: Mahommedanisme in het kwadraat

Mohammedanisme is een term die ik gebruik voor mensen die Mohammed ’s leven als voorbeeld nemen. In een land als Pakistan geld de Sharia, de wet die gebaseerd is op zijn voorbeeldige leven. Het gevolg daarvan is dat het de inwoners van dat land steunt en inspireert om precies dat te doen, Mohammeds voorbeeld volgen. Het zou een stap vooruit zijn gemeten naar hun vroegere heidense culturen. Zie deze link.

Drie dagen geleden werd Farzana Parveen, een 25 jarige zwangere vrouw dood gestenigd door haar familie om hun eer te redden, want ze had overspel gepleegd en was voorhuwelijks zwanger. Dit gebeurde midden in de stad Lahore. Volgens haar echtgenoot die ook werd aangevallen maar verder machteloos was, stond de politie erbij en keek ernaar.*1) Na afloop heeft de politie de vader en de familie van de vrouw gevangen genomen. Ook ontstonden er hevige protesten in de stad. Het is dus niet zo dat iedereen in Pakistan hier voor is. Het beleid is wel erg slap te noemen, kennelijk onder druk van de heersende cultuur en van het geloof; de godsdienst van de vrede. De godsdienst en de cultuur is sterker dan de wet. Wat natuurlijk niet heel vreemd is als die wet een direct aftreksel uit diezelfde godsdienst is.

Waarom kies ik de titel Mohammedanisme in het kwadraat? Dat is omdat ik me een vergelijking herinner tussen Mohammed en Jezus waarin ook steniging van een overspelige vrouw voorkomt.*2) Ik geef eerst de voorbeeldige handelingen van Mohammed. Straks die van Jezus.

In de overleveringen van Mohammed; de Hadith (boek 17:4206) staat het verhaal van een vrouw die voor Mohammed wordt gebracht. Ze wordt verdacht van overspel en de vraag is wat er met haar moet gebeuren.

De vrouw is afkomstig van de Ghamid, een stam in het Zuidwesten van Saoedi-Arabië. Ze beseft dat ze heeft gezondigd en wil graag dat Mohammed haar zuivert zodat ze toch toegang kan krijgen tot het paradijs. Als Mohammed heeft vastgesteld dat ze inderdaad overspel heeft gepleegd, en ook zwanger is, zegt hij tegen haar:

“Ga naar huis, breng je kind ter wereld en kom dan terug.”

Nadat het kind geboren is komt de vrouw terug bij Mohammed, met haar kind verpakt in een doek en ze zegt:

“Hier is het kind dat ik gebaard heb.”

Mohammed antwoordt haar:

“Ga weg en voedt je kind voor twee jaar, totdat hij gespeend is.”

De vrouw doet dit en komt dan weer terug bij Mohammed.

“Allah’s apostel, hier is hij; hij is gespeend en eet nu voedsel.” Ze geeft haar kind een stukje brood om aan Mohammed te laten zien dat hij nu vast voedsel kan eten. Mohammed pakt het kind van haar en geeft het aan één van de aanwezige moslims. Vervolgens geeft hij opdracht om een greppel te graven. De vrouw wordt erin gezet en tot aan haar schouders ingegraven. Daarna wordt ze voor de ogen van haar kind gestenigd tot de dood erop volgt.

Hier kan je van alles bij bedenken. Was het barmhartigheid voor het kind van Mohammed? Vond hij misschien mannelijke moslims wel van belang in de toekomst? Voor ons nu niet zo van belang. Mijn punt is dat de vrouw niet zwanger werd gestenigd. Farzana Parveen wel. Daarom noem ik dit Mohammedanisme in het kwadraat. Ik verwacht van de verdedigers van de Islam dat ze de daad van Parveen ’s familie zullen afkeuren omdat Mohammed dat nooit gedaan zou hebben. In Soedan zit Meriam Ibrahim in het gevang haar doodstraf af te wachten vanwege overspel én afvalligheid. Mijn redenering volgend zou men zich in Soedan beter houden aan het letterlijk volgen van Mohammeds voorbeeld. Of men daar overweegt haar twee jaar te geven voor de opvoeding van haar kind weet ik niet, ik heb daar te weinig informatie over. Wellicht maakt het in de Mohammedaanse geest iets uit dat Meriam een dochter heeft en geen zoon. In bovenstaand verhaal zie je wat Mohammed deed, ik schrijf dit hier op omdat ik niet verwacht dat de Islamverdedigers dit in hun verdedigingen zullen noemen.

Nu de inspiratie en het voorbeeldgedrag van Jezus.

Johannes 8 zegt dit: Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus:

'Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’

Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei:

‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’

Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar:

‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’

‘Niemand, heer,’ zei ze.

‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

De verdedigers van de Islam brengen wanneer het hun zo uitkomt naar voren dat Jezus ook een van hun profeten is. Of ze vertellen dat doden niet mag volgens de Islam, enz. enz. Vooralsnog zijn ze machteloos om in de praktijk iets te doen aan deze praktijken in die landen waar de Sharia bepalend is. De daders beroepen zich op het leven van Mohammed dat hun culturele waarden en normen volledig accommodeert, inspireert en steunt. Het enige wat er voor moslims die verandering willen op zit (zoals bijv. Kemal Ataturk, en op dit moment lijkt ook Egypte militaire eieren voor zijn geld te kiezen) is dan om met harde hand een autoritair bewind te voeren om deze gebruiken een halt toe te roepen.

Het westen, dat graag Jezus’ ethiek ten voorbeeld stelt gelooft heilig in de gelijkwaardigheid van godsdiensten en culturen alsmede in godsdienstvrijheid. Westerlingen mogen van zichzelf zulke autoritaire en ondemocratische regimes niet steunen. Ze geloven in gelijkwaardigheid en uiteindelijke goedheid van de mens, en pleiten daarom voor godsdienstvrijheid en respect voor alle culturen.

Wat van daaruit voor de hand ligt om te doen is de verdedigers van de Islam geloven en aannemen dat steniging een uitwas is van extremisten, dat het niet Islamitisch is. Dat is het wel, want islam volgt het voorbeeld van Mohammed, islam is Mohammedanisme. Een herziening, een herinterpretatie (Itjihad) onder hun is hard nodig. Waarom gebeurd dat niet? Omdat men vreest dat er dan niets meer van de Islam over zou blijven. Omdat men vreest het paradijs te moeten missen en in de hel te zullen branden. In de praktijk ook omdat iemand die veranderingen wil aanbrengen met de dood bedreigt wordt, ook weer geheel volgens het voorbeeld en de woorden van Mohammed.

Kritiek op de Islam noemen ze desalniettemin een fobie, een ziekte. Wat een onzin.

*1) Er was met deze ‘echtgenoot’ nog wel wat meer aan de hand, zo doodde hij zijn eerste vrouw om met deze Farzana een huwelijk aan te kunnen gaan……. Maar dit valt buiten het punt dat ik wilde maken.

*2) Gevonden op internet, ik kan de herkomst niet meer vinden om de schrijver te vermelden.

P.S. Dit artikel is onder een iets andere naam ook verschenen op 'De Nieuwe realist', klik hier

Update 2 Juni

Trouw meldt dat ook Islamitische geestelijken het gebeurde zeer tegen de borst stuit. Ze noemen het 'zeer verwerpelijk' en 'on- islamitisch'.

Nou zeg, heb ik dit hele artikel helemaal voor niets geschreven. Ik zit helemaal mis volgens de Ulema raad van Pakistan. 'Het is meer cultuur dan religie en het staat niet in de koran' zegt het artikel, lees hier. Maar ik, arrogante ongelovige als ik ben wil hun er toch wel even op wijzen dat de sharia gebaseerd is op de overgeleverde handelingen en woorden van Mohammed, en niet zozeer op de koran. Daar komt wat mij betreft nog bij dat Mohammed zelf deel uitmaakte van die cultuur en met zijn gedrag deze cultuur eigenlijk sanctioneerde, zie bovenstaande vergelijking met Jezus. Tenzij ze natuurlijk werkelijk een andere interpretatie gaan brengen. Tot nu toe is het commentaar dat alleen zij, de sharia rechtbank een doodvonnis zouden mogen uitspreken, niet dat het afgeschaft wordt. Ze zouden dan ingaan tegen het woord van Allah en Mohammed. Ze spreken er schande van als het volk de sharia ten uitvoer brengt maar als ze werkelijk verandering willen moeten ze hun sharia herzien en liefst afschaffen.

Verder werd vandaag ook bekend (hier) dat Meriam Ibrahim in Soedan ‘gewoon’ zal worden opgehangen, zij mocht dus nog wel eerst haar dochtertje ter wereld brengen. Het kind zogen tot het twee jaar is, zoals Mohammed besloot, is er voor haar kennelijk niet bij. (Misschien omdat het een dochtertje is i.p.v. een zoontje?) Handtekeningen acties dan maar. Frans Timmermans zal daar niets uit gaan richten, die gaat de handelsbelangen veilig stellen in Saoedi Arabië, het kernland van deze onmenselijke regelementen. Hij gaat als koopman onze ziel verkopen daar, maar praten kan ie als een dominee, toch een echte Hollander dus deze trotse Limburger. Lees over hem hier.

Update 6 Juni

Ik moet een deel van mijn kritiek op Timmermans terugnemen. Herman Meijer schrijft hier: "Minister Timmermans riep de ambassadeur van Sudan op het matje. Deze PvdA-minister doet vaak hele gekke en rare dingen, maar dit is een goede actie" en daar ben ik het mee eens.

Update 23 Juni

Volgens dit bericht is Meriam Ibrahim vrijgelaten. Er werden 240.000 protest handtekeningen opgehaald waarvan 130.000 in Nederland volgens dit artikel.

Je wordt er als lezer al kierewiet van, hoe moet het dan wel niet voor die vrouw zijn. Vandaag, de 24ste is ze weer opgepakt. Lees hier.

Update 1 Juli

Het blijft een ongelooflijke on-going story, moet je dit hier lezen.

Geen opmerkingen: