vrijdag 20 maart 2015

Blij

Blij in plaats van bezorgd, dat is nog eens een transformatie. In een discussie onlangs maakte een vriend naar mij de volgende opmerking: “Gelukkig dat een koeweiti jou nog blij kan maken, geniet van je blijdschap.” Ik had hem dit; klik hier doorgestuurd.

Laat ik een paar in mijn ogen verheugende ontwikkelingen doorgeven.

In een eerder opstel over Al Sisi van Egypte die naar ik hoopte de strijd met Isis zou aangaan gaf ik een filmpje door dat hier graag herhaal; Klik hier.

En hier.

In Egypte gebeuren dingen die enige hoop geven. Weliswaar kan het de goedkeuring van de westerse goedzakken niet wegdragen. Die hadden niet door dat het volk in het midden oosten met vrijheid niet hetzelfde bedoelden als wij hier en dachten dat ze werkelijk rijp waren voor democratie. Nu is er weer een autoritair bestuur, dat de moslimbroederschap bestrijd. Daar ben ik blij mee want die moslimbroederschap staat voor mij voor het tegenovergestelde van broederschap. Zij zijn namelijk voor broederschap op basis van o. a. onderscheid van godsdienst en geslacht. Wij in het westen houden het op broederschap zonder onderscheid van godsdienst en geslacht (o.a.).

Al Sisi blijkt momenteel bezig om 27.000 moskeeën in Egypte te sluiten, lees daarover hier.

Dat is nog eens aanpakken. Natuurlijk is dat helemaal niet democratisch, maar wachten tot de cultuurpsychologische groei zo ver is dat het wel democratisch zou kunnen zou volgens mij veel meer doden en lijden kosten dan deze aanpak. Het is niet alleen niet-democratisch, bovenstaande getuigd natuurlijk van mijn ongeduld en ook van mijn moeite met hun recht op hun eigen proces en dus hun eigen godsdienstoorlogen en strijd zoals wij dat in het westen wel mochten hebben, dat geef ik toe.

Ik geef toe dat ik trots en 'zie je nou wel' plezier voel, ego natuurlijk maar ik wil het toch even vertellen. Jaren geleden noemde ik moskeeën (in samenhang met bepaalde gebedsdiensten) opbomplaatsen, waar gelovigen zich (geestelijk en spiritueel) konden opladen en opbommen om dat vervolgens op fysiek niveau te gaan waarmaken. In dit artikel lees je dat nu ook in Egypte openlijk gesproken wordt over: ‘Mosques are timebombes’, iets wat ik toentertijd met angst en beven opschreef. Nu ben ik met deze Egyptische ondersteuning niet zo bang meer. Hoewel.... eerlijk gezegd heeft het er ook mee te maken dat ik er ondertussen achter gekomen ben ha ha, dat bijna niemand dit blog leest….

Wie weet misschien gaat Al Sisi iets doen dat Kemal Atatürk ongeveer een eeuw geleden in Turkije deed en hetgeen nu zo succesvol door Erdogan om zeep geholpen wordt. Dat laatste is een gevolg van de westerse naïviteit en onbekendheid met de Islamitische opvatting van vrijheid en democratie.

Eerder al was er op internet een artikel te lezen met de naam; "Moslim hervormers verdienen respect". Klik voor het gehele artikel hier. Ik neem daaruit het volgende over:

“Manji, Nawaz en Jasser willen dat moslims leren omgaan met kritiek en dat ze hun eigen geloof durven te analyseren en vragen durven te stellen. Zij doen dit met gevaar voor eigen leven. Dr. Jasser heeft bijvoorbeeld een ‘forum’ opgezet genaamd American Islamic Forum for Democracy. Via deze organisatie probeert hij (jonge) verlichte moslims bij elkaar te brengen zodat ze elkaar kunnen steunen en hun boodschap over een andersoortige islam kunnen verspreiden. Irshad is niet alleen auteur van het bijzonder goede en baanbrekende boek The Trouble with Islam Today, maar runt ook nog eens de website Moral Courage. U kunt haar Facebook-pagina hier vinden. Deze intelligente dame is niet alleen moslima, maar ook nog eens lesbisch. Met andere woorden: ze is bij uitstek een doelwit van radicalen. Ondanks die continue dreiging laat ze zich de mond niet snoeren en zet ze zich in voor grote hervormingen in de islam. Maajid Nawaz is de man achter Quilliam: ‘s werelds eerste echte contra-radicalisme organisatie. Hij begrijpt islamisten maar al te goed omdat hij ooit één van hen was. Bijna tien jaar geleden brak hij echter met het radicale gedachtegoed waarna hij die zieke ideologie zelfs de oorlog verklaarde.”

Deze mensen lijken steun te gaan krijgen van Ayaan Hirsi Ali die op 26 Maart een nieuw boek uitbrengt 'Ketters' geheten: klik voor het boek hier.

Ayaan schijnt nu ook te geloven dat er een kans is dat de Islam kan hervormen. In een artikel in Trouw staat daarover:

“ "Ze gelooft dat een islamitische 'hervorming' - een herziening van de islamitische geloofsleer, met als doel om het te verenigen met de moderniteit - op handen is. Mogelijk is hij zelfs al begonnen." Die omwenteling zou deels een reactie zijn op de gruweldaden van terreurgroepen als Islamitische Staat en Boko Haram. Over de hele wereld zijn moslims volgens Hirsi Ali gaan pleiten voor 'religieuze hervorming'.

Tegelijk zouden ook bij 'Westerse liberalen' de schellen van de ogen gevallen zijn. Zij realiseren zich volgens haar steeds meer dat de islam 'een dodelijke bedreiging vormt voor de vrijheid van meningsuiting'.”

Het hele artikel leest u hier

Dat eerste deel van die omwenteling onderschrijf ik. De Islam laat nu zo veel van zichzelf zien dat er langzamerhand genoeg moslims zijn die een religieuze hervorming willen in plaats van zich steeds maar te distantiëren.

Over dat tweede deel voel ik me nog niet zo senang. Zelfs voelde ik een beetje twijfel om dit positieve nieuws onder de aandacht te brengen, bang als ik ben dat de reactie zal zijn, zie je nou wel, het komt allemaal wel goed en dat zodoende de nodige waakzaamheid en kritiek weer terugzakt. Ik kijk dus eigenlijk gemengd en voorzichtig positief naar de huidige ontwikkelingen.

zaterdag 7 maart 2015

Bezorgd (4): De buik van Europa

Eind jaren tachtig, ik denk in 1986 of 1987 stond er in het blad Bres een artikel waarin een kwatrijn van Nostradamus werd gecheckt op waarheidsgehalte. Ik heb gezocht naar die bewuste uitgave van Bres maar kan hem niet meer terug vinden. Ik kan dus nu nog slechts mijn haperende geheugen raadplegen, hopelijk is dat toch nog interessant genoeg om een opstelletje te proberen.

Ik herinner me dat de tekst ging over een miljoen mohammedaanse soldaten die via de buik van Europa het continent zouden binnendringen.

In dat artikel kwamen verschillende experts aan het woord die er hun licht over lieten schijnen. Ook hoge militaire experts. Ze rekenden heel serieus van alles door en bekeken allerlei scenario’s. Ik herinner me tekeningen met aantallen manschappen, tanks en vliegtuigen van de NAVO-landen, van de Sovjet-Unie die toen nog bestond en van de legers van de gezamenlijke Islamitische landen. Hoe zouden legers vanuit het Midden-Oosten, als die al een eenheid zouden kunnen vormen, Europa kunnen bereiken? Een van de experts opperde dat er alleen een kans zou bestaan als de Sovjet-Unie en de NAVO niet meer zouden bestaan, wat misschien zou kunnen als gevolg van een verhitting van de koude oorlog. Dat leek toen onzin (want de atoomdreiging zorgde voor koude veiligheid) en daarom kon de voorspelling van Nostradamus de prullenbak in.

Ongeveer twintig jaar later had ik een discussie met een vriend over het onderwerp of we wilden dat Europa zou islamiseren of dat de islam zou europeaniseren, oftewel dat moslims zich zouden aanpassen aan het westen. Ergens in die gesprekken heb ik toen dat artikel aangehaald, ik was het toen nog niet kwijt. De vriend reageerde kritisch en een beetje smalend over mijn domheid om te geloven dat Islamitische legers met een miljoen soldaten de middellandse zee zouden kunnen oversteken. Ik reageerde een beetje beledigd omdat ik dat helemaal niet zo zag en bedoelde, zo dom was ik nou ook weer niet. Ik dacht nl. helemaal niet aan militaire soldaten. In dacht dat de taal van Nostradamus zodanig geïnterpreteerd moest worden dat het soldaten van Allah zouden zijn, gelovige moslims. Het zou in dat kwatrijn wel eens over ‘heilsoldaten’ kunnen gaan in plaats van over soldaten met bepakking en mitrailleurs zoals de tekeningen in dat artikel dat aangaven.

Langzaam aan leerde ik meer. Dat het verschil tussen fysieke strijd en geestelijke strijd, de grote en de kleine jihad in de praktijk er helemaal niet toe doet. Het was eerder een westerse projectie of wensgedachte van mij. Het gaat daar over soldaten van Allah, mannen van God in een cultuur waar niet zo’n duidelijk verschil bestaat tussen burgers en religieuzen als bij ons en ook niet tussen burgers en strijders voor het heil van het land omdat de scheiding tussen godsdienst en staat daar niet gemaakt is. Ook het verschil tussen een officier en een aalmoezenier lijkt me daar niet zo duidelijk. Alles is een, daar gaat het om in de islam.

Nu is het ondertussen zo dat de Sovjet-Unie niet meer bestaat. De NAVO is dientengevolge een heel stuk minder bewapend. Het krachtigere Amerikaanse deel van het westen is moe van het kastanjes uit het vuur halen en het gebemoei met de wereld. Griekenland flirt met Rusland, en is in feite nog steeds in oorlog met het enige Islamitische land in de NAVO Turkije over Cyprus. Ook blijkt nu dat er met voldoende succes een scheve ongelijkwaardige oorlog gevoerd kan worden om in de hele wereld gelovigen ervoor te enthousiasmeren. We maken mee dat er een kalifaat is opgericht en dat er zelfs vanuit alle Europese landen heilsoldaten daarvoor meevechten. Ze hebben plannen om op te trekken naar Europa. De laatste berichten wijzen er op dat er een kans is dat binnenkort ook Libië een IS kalifaat zal zijn. Van daaruit willen ze optrekken naar Rome. Wat betreft scheve oorlogsvoering; wat kan je met F16’s en tanks als heilsoldaten van Allah een school of een ander gebouw met ongelovigen overvallen en de aanwezigen gijzelt. Een paar mensen onthoofden of ophangen en je eisen stellen, wat moet de overheid daar tegenoverstellen. Het gaat allemaal heel anders dan wij ons aanvankelijk voorstelden.

Had Nostradamus ongelijk, of moeten wij er zelf voor zorgen dat hij ongelijk had

Ik vrees dat Europeanen en Nederlanders zich liever aanpassen aan de fatsoeneisen van moslims en liever steeds sharia vriendelijker zullen worden om de dreiging van ellende en verschrikking die daar achteraan kan komen te voorkomen. De soldaten van Allah hoeven slechts af en toe een terreurdaad uit te voeren en zo zal langzaam maar zeker Allah’s leger overwinnen. Van integratie komt nog minder terecht dan tot nu toe het geval was door de steeds grotere nieuwe aanwas van nieuwe 'mede-Europeanen'. Er zullen meer enclaves ontstaan waar de westerse wet niet zal gelden. Waar de politie niet naar binnen durft zonder militaire ondersteuning of ze zullen zelf sterker bewapend en getraind moeten worden. Dit is al praktijk in wijken in verschillende Europese steden.

Op dit moment lijkt het er op dat het scenario dat mijn vriend mij toedichtte en ik zelf toen niet serieus kon nemen nu toch mogelijk blijkt. Heilsoldaten zijn een westers begrip, een christelijk en pacifistisch begrip. Ik had toch weer mijn westerse denken op de Islam geprojecteerd. Een islamitische heilsoldaat vecht innerlijk én uiterlijk, het zijn twee kanten van dezelfde medaille die jihad heet. Middels terreur, zelfmoordacties en martelaarschap staat het westen voor aap met zijn moderne precisie technieken en zgn. schone oorlogvoering. Het visioen van Nostradamus kan mogelijk toch werkelijkheid worden.

Maar dat hoeft natuurlijk niet, we zijn er zelf bij.

Wat zeg ik nou weer. Zijn we er zelf bij?

Dat 'via de buik van Europa' gaat kennelijk niet alleen over Italië en haar eilandjes. In Griekenland lijkt Europa een soort van 'trekkend en aanzuigend buikgat' te hebben. Zie The Post Online hierover.