vrijdag 18 april 2014

Haags racisme of Haagse kak

“Geen klappers in onze wijk. Zodra er zo’n boerka komt met een kameel, gooi in, wegwezen, opruimen”

Aldus een inwoner van Duindorp, een wijk in Den haag.

Zie dit filmpje

P.S. De beschreven uitspraak van de man in het filmpje begint op 1:46 min.

Hij had wel iets van mijn vader vond ik, ietsje hoor niet veel, mijn vader zou zoiets niet zeggen. Wel zou hij het mooi vinden dat die man zo openlijk voor zijn mening uitkomt. Misschien moet ik aan mijn vader denken omdat die in Den Haag geboren is. In de Jacob Catsstraat, die ligt tegen de schildersbuurt aan. Dat was vroeger een laag allooi buurt die later verder afzakte naar prostitutie en drugs in de 60er en 70er jaren. Die wijk is opgeknapt en is nu een allochtonen buurt. Enkele jaren geleden ben ik er eens doorheen gelopen. Geen woord Haags gehoord, geen woord Nederlands gehoord, bijna geen Nederlanders gezien. Multiculti is daar mislukt want er is geen multi meer te bekennen. Als ik daar het verleden van mijn afkomst wil ervaren dan sta ik daar vervreemd te kijken, ik ben eigenlijk in het buitenland. Dat kan je een verrijking noemen natuurlijk…....

Ik ben opgegroeid in een dorp in Brabant, in de Langstraat. Andere dorpen lagen op 3 á 4 kilometer of 6 á 7 kilometer afstand. Mensen voelden zich Waalwijker, Kaatsheuvelnaar, Drunenaar of Vlijmenaar bijvoorbeeld. Als er iemand van dorp verruilde was het vaak behoorlijk wennen, zelfs keerden mensen soms weer terug want konden niet aarden. Ze voelden zich ‘er niet bij horen’, of ‘met de nek aangekeken’ bijvoorbeeld. Ook voelden ze zich soms oneerlijk of slecht behandeld omdat ze uit een ander dorp kwamen. Het woord discriminatie werd niet gebruikt, nog te onbekend of het was een te duur kak woord. Of een ‘te Hollands’ woord. Als je dat gebruikte stelde je je buiten je eigen milieu en taal, dan stelde je je te hoog op, boven de anderen van je eigen dorp. Dat moest je niet doen, je moest mekaar niet afvallen. Ik heb dat aan den lijve ervaren toen ik ‘Hollands sprak’ na drie maanden in Egmond aan Zee te hebben doorgebracht.

Dorpsheid in Duindorp

Dit alles getuigd van een zekere benauwdheid en kleingeestigheid. Zelfs van een eenkennigheid die we tegenwoordig xenofobie noemen. De houding van ons dorpelingen van toen zouden we nu dan ook als ‘discriminatoir’ moeten benoemen. Termen waar je bij die man op het filmpje niet mee aan moet komen. De kak van Den Haag, dus de burgemeester, de wooncorporatie, de politie en misschien ook zelfs het O.M. als het aangifte gaat doen noemt het ‘racisme’. Nou, dat woord zal hij wel kennen. Hij zal zich vreselijk beledigd en onbegrepen en zelfs gediscrimineerd voelen is mijn inschatting.

Waarom doet hij die uitspraken en waarom gooien mensen daar de ruiten in van allochtonen. Ik denk dat het die benauwdheid is, die eenkennigheid, die angst voor het nieuwe, de dorpse bekrompenheid. Maar ook de angst voor de voorbeelden van mislukte multiculti praktijken in andere stadsdelen en in andere steden. De Haagse kak heeft echter beet. Die gaan racisme spotten, aanpakken en opruimen. Desnoods worden deze mensen als misdadigers uit hun wijk gezet. Dat is dan opruimen en deportatie voor de goed zaak natuurlijk

Wat ik hier zie is het zelfcorrigerende vermogen van onze Nederlandse cultuur. Als iemand niet open en tolerant is, wordt er aangifte gedaan en wordt er tenslotte zelfs 'uitgezet'. Oftewel ‘opgeruimd’. De man, de racist krijgt een koekje van eigen deeg zullen veel Nederlanders gniffelend en tevreden herhalen. Iedereen blij en gelukkig dat de rotte appels op tijd uit de mand gehaald worden, direct er bovenop zitten anders ettert het verder, en met die Wilders in de buurt…....

Ik vind dit wel een goede eigenschap van onze Nederlandse cultuur. Wel vind ik het dom, blind en doorgeschoten uitgevoerd worden. Bovendien eenzijdig. Dit fanatieke zonden zoeken op het gebied van racisme en discriminatie gebeurd vooral tussen autochtonen onderling. Het is een eenzijdige reactie die ik al eerder beschreef in mijn stukje van 22 maart jl. Ik geloof niet dat hier racisme in het spel is, daar is heel wat anders voor nodig dan deze domme uitingen van angst en frustratie. Je ziet in het filmpje ook een kleurling die kennelijk deel uitmaakt van die gemeenschap.

Zelf ken ik van nabij iemand die gemakkelijk als racist bestempeld kan worden. Hij haat Turken en laat dat ook horen. Zijn vrouw is er ooit met een Turk vandoor gegaan. Hun dochter heeft met een Turk twee kinderen. Hij is bij zijn dochter in gaan wonen om zijn dochter te beschermen tegen agressief en gewelddadig optreden van deze jonge Turk tegen zijn dochter. Hij slaat soortgelijke taal uit als die man in het filmpje. Zijn huidige vrouw idem dito. Maar hoe racistisch zijn zij nou eigenlijk? Hoe serieus moet je dit nemen? Zijn huidige vrouw is namelijk zwart. Als de elite zo graag een multicultureel experiment aangaat met Nederland mogen ze zich wel eens wat beter opstellen tegenover de lagere klassen van (zowel autochtoon als allochtoon) Nederland in plaats van daar op een gemakkelijke manier politiek correct te gaan scoren.

Wie verwerkelijkt de multicultidroom van de elite?

Als de Haagse kak werkelijk voor integratie staat dan zouden ze net zo fanatiek naar allochtonen moeten opereren als naar de eigen autochtone rebellerenden en andersdenkenden. Daar hebben de mensen in Duindorp echter geen vertrouwen in. In Amsterdam hebben ze wijken zien leeglopen naar Purmerend en Almere. De schilderswijk is verdwenen. Mensen voelen zich ontheemd en moeten zich maar zien te redden in een ander dorp of wijk. Of er blijven wonen en er het beste van maken terwijl zij nu worden gediscrimineerd als ongelovige varkensvreters, en hun vrouwen en dochters voor hoer aangezien. Hun leven zoals ze dat kennen gaat er aan, dat voelen ze op hun klompen aan. Er is geen enkel organisch gebeuren in de vermenging van de verschillende bevolkingsgroepen, het wordt van bovenaf opgelegd. Daar zou van Aartsen en kornuiten eens naar moeten kijken

Als de bewoners zich op hun domme lompe manier uiten worden ze voor het gerecht gedaagd. Dan zijn het misdadigers. Hier heeft van Aartsen geen sjoege van lijkt me. Die is druk bezig met correct en tolerant zijn. Hij zal wel goede bedoelingen hebben….maar ik vind het voorlopig nog fijn om hem als Haagse kak te betitelen. Gevaarlijke kak!

zaterdag 5 april 2014

Anti-islamitisme

Ik moest gisteren even in Turnhout zijn en kocht het blad De Standaard voor bij de koffie. Op de laatste pagina een oude bekende, de oprichter van de Arabisch Europesche Liga die overigens in Nl. geen wortel wilde schieten.
Dyab Abou Jahjah probeert een nieuwe term

In zijn column in De Standaard van 4 April analyseert Abou Jahjah een onderzoek tot op zijn vermeende racistische ondergrond.

Volgens dat onderzoek ervaart 40 procent van de jongeren in Vlaanderen de islam als bedreigend en bij de 65-plussers is dat 70 procent. “gaat het hier over islamofobie of gaat het over iets diepers en lelijkers” vraag Jahjah zich af. Volgens hem gaat het inderdaad om iets diepers:

“(….) we moeten snel zijn want islamofobie biedt kansen aan de Wildersen van deze wereld en aan andere dragers van dat kwaadaardige anti-islamitisme, dat sterk opkomt en assertiever wordt en dreigen met etnische zuivering niet schuwt.”

Hij duidt islamofobie als een maskering over een vorm van racisme. Maar op zichzelf is:

“Islamofobie een probleem dat verholpen kan worden. Zoals bij elke fobie, moet je angst confronteren en rationaliseren.”

Dan zal blijken dat moslims en niet moslims allemaal eigenlijk hetzelfde willen en dat er geen onoverbrugbare verschillen zijn. Hij huivert zelf ook van fanatieke baardmannen die hoofden afhakken, religieuze slogans roepen en lijfstraffen uitvoeren, hij zou misschien ook wel islamofoob geworden zijn als hij niet als moslim was opgevoed. Dan had hij misschien ook de link gelegd tussen die beelden en elke willekeurige moslim.

Nou dat wekt in eerste instantie sympathie op en klinkt heel redelijk. Angst is een slechte raadgever zal iedereen zich herinneren en eenieder van goede wil zal graag het (zieke fobische) masker van de ware (kwade) aard willen onderscheiden.

Anti-islamitisme een ander verhaal dan islamofobie

“Zoals antisemitisme is het een soort racisme dat schuilgaat achter stereotypen die wel degelijk bestaan en die worden veralgemeend, waardoor een hele bevolking wordt ontmenselijkt en als belichaming van het kwaad gezien.”

Hij geeft dan joodse en mohammedaanse voorbeelden van stereotypen die echt bestaan maar worden misbruikt. Zoals de Joodse corrupte bankier of de joodse religieuze extremist, teksten in joodse religieuze boeken die andersgelovigen als inferieur beschouwen en vogelvrij verklaren. Daarnaast dan de moslim extremist die alle niet-moslims als kafir beschouwt en als ondermensen ziet, de moslim-terrorist en de onverdraagzame teksten in islamitische heilige boeken.

Essenties en uitwassen

Daarna zegt hij dit:

“Volgens Hannah Arendt hebben de ontkenning dat die uitwassen in het jodendom bestaan en de defensieve houding van veel joden bijgedragen tot de groei van het antisemitisme in Europa. Een soortgelijke defensieve houding van de uitwassen bij moslims zullen ook bijdragen tot toenemend anti-islamitisme.”

Richt Jahjah zich nu middels De Standaard tot de moslims? Het lijkt er wel op. Hij lijkt hier echt de moslims op te roepen om te stoppen met het verdedigen van de uitwassen van hun geloof en cultuur. Maar is een gastprediking hierover in de moskee misschien niet een beter idee? Misschien doet hij dat wel, ik weet dat niet. Dit lijkt in ieder geval goed nieuws, moslims die elkaar niet meer verdedigen, wegkijken en goedpraten op grond van broederschap door geloof, cultuur en etniciteit is een stap naar zelfkritiek. En inderdaad als er zelfkritiek is dan zal de kritiek van buiten rustiger worden doordat die minder nodig is dan. Minder wrijving en spanning zal dan het te verwachten gevolg zijn. Dat moslims ons dan niet meer als kafir, brandhout voor de hel en ondermensen zien is ook mooi meegenomen.

Voor ons ongelovigen zal de boodschap ongetwijfeld zijn dat we die uitwassen niet als de essentie van de islam moeten zien. Nou ja, dat willen we wel doen schat ik in maar dat zal pas echt body krijgen wanneer wij zien dat die uitwassen of dat uitschot van de islam-boom door een ‘zelf snoeiend’ vermogen van die boom worden gecorrigeerd. Dan nemen de moslims zelf de oorzaak weg voor zijn angst voor dat toenemend anti-islamitisme. Heel positief en constructief gezien en gezegd van Jahjah.

Bestaande uitwassen beschouwen als de essentie van moslim geloof en -cultuur legt de basis voor het anti-islamitisme, zoals een zelfde veralgemening van de uitwassen van joden en jodendom de basispremisse legt voor het antsemitisme, gaat hij verder.

“Dit gaat veel verder dan slechte pr of een misverstand of angst. Hier gaat het om een ideologische visie op een geloof en een bevolking en dus een versie van racisme als ideologie. Geen enkel geloof, geen enkele cultuur, geen enkele bevolking is in essentie kwaadaardig.”

Nou die laatste zin wil ik wel geloven, wie gelooft dat nou niet. Maar de zin daarvoor luidt: dat het gaat om een ideologische visie(….) en dus (!) een versie van racisme als ideologie is. Dus als ik een uitwas als een essentie beschouw is dat een ideologie, een racistische ideologie. Nu wordt het dus belangrijk wat essentie betekent. Wat kan als essentie beschouwt worden. Belangrijk lijkt me dan wat de gelovigen zelf als een essentie beschouwen. Als ze het woord van god in hun heilige boek als essentie van hun geloof beschouwen dan vinden ze bijvoorbeeld dat vrouwen de helft minder mogen erven dan mannen. Dat ongelovigen eigenlijk niet dezelfde rechten hebben dan gelovigen. Dat het recht door mensen gemaakt niet boven de wet van hun god, hun heilige boek mag gaan. Of bijvoorbeeld dat een afvallige gedood moet worden. Misschien wel tegen heug en meug maar toch, want wie ben je als gelovige om tegen het woord van god in te gaan, allah weet het beter niet waar? Dit lijken mij geloofsgegevens die in de hele islamitische cultuur hun sporen trekken, vaak ook letterlijk. In ieder geval bepaald het de cultuur en de sfeer. Volgens mij is dit een essentie omdat ik zie dat het geloofd en gepraktiseerd wordt en omdat ik zie dat het (ook zonder moord en doodslag) zijn effecten heeft in de moslimsamenleving en daardoor ook in onze Nl. samenleving. Of de gelovigen dit nu wel of niet als essentieel beschouwen en vooral, of Jahjah dit nu wel of niet als essentieel beschouwd; ik zie deze leerstukken van mohammed als essentieel voor de mohammedaanse cultuur en voor de manier waarop de gelovigen en wij als ontvangende cultuur daarmee worstelen. Ik ben dus zogezegd op dit punt een essentialist.

Racistische ideologie

Ik herinner me een uitspraak van Tariq Ramadan: “Essentialisme is een daad van racisme”, terwijl hij op die typerende islamitische manier met de vinger zwaaide. Jahjah en Ramadan strijden hier dezelfde strijd?

Ik pleeg dus nu een daad van racisme volgens beide heren. De uitwassen van angst en onderlinge controle in moslimculturen van elkaar en zichzelf vasthouden in eenzelfde ideologisch patroon met op laatst genoemde punt minstens uitstoting uit de gemeenschap en verdere dreiging met de dood zie ik als een essentie. Zonder al dit filosofisch en analytisch gedoe, in de praktijk een zeer essentiële uitwas. Het woord van god lijkt me voor een gelovige namelijk essentieel. De uitwas is hier voor mij dus hetzelfde als de essentie. De kern van dit probleem is het woord van god en het geloof in het woord van god.

Wat is nu mijn racistische ideologie? Hoezo heb ik nu de basis gelegd voor het anti-islamitisme? Hoezo heb ik nu een racistische ideologische visie op moslim geloof en volk gegeven en hun daarmee als essentieel kwaadaardig bestempeld. Hoezo ben ik nu een van de Wildersen van deze wereld “en drager van dat kwaadaardig anti-islamitisme, dat sterk opkomt en assertiever wordt en dreigen met etnische zuivering niet schuwt”?

Is Jahjah hier zelf niet bezig met ‘een soort racisme dat schuilgaat achter stereotypen van islamcritici die inderdaad wel degelijk bestaan maar die worden veralgemeniseerd, waardoor deze hele groep wordt ontmenselijkt en als belichaming van het kwaad wordt neergezet’?

Ik heb sterk die indruk.