maandag 22 september 2014

Het is niet wat het lijkt

Fethullah Gülen spreekt zich uit tegen I.S. Hij doet dat o.m. in een advertentie in de volkskrant. Lees hier. Omdat ik in meerdere stukjes op dit blog mijn kritiek, twijfels en wantrouwen over 'moslims die hun Islam zouden kritiseren' heb getoond wil ik op deze advertentie ingaan. Het lijkt alsof -en zo wordt het ook door de media gebracht- het er nu eindelijk van komt:

‘Een welkom geluid uit de Islamitische gemeenschap’ en ‘belangrijk dat de samenleving ziet dat niet alle moslims terreur goedkeuren’ enz.

Nee niet alle, misschien wel weinig maar toch veel te veel. Het is de zwijgende goedwillende meerderheid die voor stagnatie zorgt, er voor zorgt dat er niet echt iets veranderd. Wat is er makkelijker dan terreur, moord en doodslag veroordelen, ook voor een moslim?

Waarom ik ook bij deze Fetullah Gülen blijf wantrouwen? Omdat hij dit zegt:

“Elke vorm van geweld tegen onschuldige burgers of vervolging van minderheden is in strijd met de Koran en de traditie van de profeet Mohammed. Leden van I.S. zijn ofwel totaal niet op de hoogte met het geloof dat zij verkondigen, ofwel zijn hun acties designed om hun persoonlijke interesses of die van hun politieke meesters te dienen.”

Mijn wantrouwen moet ik iets toelichten. Ik geloof niet dat hij kwaad in de zin heeft, dat niet. Ik denk dat hij een goede bedoeler is die nog steeds geen kritiek op zijn heilige drie-eenheid ( Allah, Koran, Mohammed) aan kan.

In feite gaat hij met I.S. alleen maar een theologische discussie aan. Zij zijn volgens mij zeer goed op de hoogte van de islamitische leer en geloven dat Allah hun politieke meester is, ze vinden dat in de Koran en in het voorbeeld van Mohammed ’s leven. Het is hun woord tegen het zijne.

Hij is wel dapper bezig, zie deze zinnen:

“De daden van I.S. zijn een schande voor het geloof dat de groep verkondigt en zijn misdaden tegen de menselijkheid. Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid."

Nou, lees dat maar eens ’n paar keer over. Het lijkt wel je reinste humanisme en verlichting. Echter, religie biedt even zo vaak of misschien zelfs vaker een basis voor onvrede, oorlog en in het geval van de Islam specifiek ook terreur. Misdaden tegen de menselijkheid haal je letterlijk uit de Koran, daar kan hij met die I.S. mannen niet tegenop redeneren. In die Islamitische leer, en niet bij VN wordt namelijk bepaalt wie er onschuldige burgers zijn en wie niet.

Gülen doet er beter aan zich te realiseren dat die schanddaden rechtstreeks uit zijn geloof, uit zijn heilige boek en het leven van zijn profeet gehaald zijn. In plaats van zich af te vragen hoe dit mogelijk is en wat daaraan te doen is gaat hij zijn heilige drie-eenheid verdedigen en geloofsgenoten veroordelen. Natuurlijk, anders zou hij zich moeten schamen. Dus dat wordt dan instinctief naar de kwaden wijzen, veroordelen en beschuldigen. Zijn conclusie zou moeten zijn dat er een herziening van de Islamitische leerstukken nodig is. Maar naar binnen kijken .... ik vrees dat het er niet in zit.

Theoretisch moet ik hem een kans geven, ik heb ook wel iets van een goeie bedoeler in mij. Misschien is het wel een tactiek van hem binnen een groter strategisch plan om de Islam te herzien en moderniseren, hij spreekt immers over mensenrechten en vrijheden. Maar ik ben bang dat hij een té goeiige bedoeler is. Als de Islamitische leer niet veranderd zal hij altijd geloofsgenoten moeten blijven veroordelen omdat ze niet humanistisch en verlicht genoeg zijn. Het christendom en ten dele ook het Jodendom zijn gehumaniseerd, gemoderniseerd en verlicht. Laat hem daar met zijn geloofsgenoten eens aandacht aan gaan besteden. Hij kan aan die twee andere Abrahamitische godsdiensten zoals gedrieën door sommigen genoemd worden een voorbeeld nemen. Hij hoeft ze niet na te doen, hij kan samen met andere 'bezitters van kennis' hun eigen vernieuwende weg bewandelen. Ze kunnen de poorten van de Itjihad weer openen.

PS

In de 3de alinea spreek ik over de zwijgende goedwillende meerderheid die voor stagnatie zorgt. In dit artikel meer informatie over de ongeveer 100.000 geweld-goedkeurende moslims in Nederland.

Geen opmerkingen: