zaterdag 16 augustus 2014

Leidt dit tot zelfkritiek?

Moslimjongeren Schilderswijk zijn radicale IS-aanhangers zat.

Veel moslimjongeren in de Haagse Schilderswijk voelen zich misbruikt door een groepje ontspoorde aanhangers van de Islamitische Staat (IS). Ze vinden dat justitie veel harder moet optreden tegen deze radicalen.

Zo luiden de kop en de aanhef van een artikel vandaag door Servaas van der laan op Elsevier.nl

Lees hier verder

In een ding hebben ze wel gelijk, de mensen in die wijk moeten beschermd worden en er moet strenger opgetreden worden, beter gezegd de wet moet consequent gehandhaafd worden.

Voor de rest is het ’t oude liedje. Geweld is als vanouds het product van deze vredesreligie: “Opgeflikkerd uit onze Schilderswijk, anders gaan er koppen met baarden rollen”, zo gaat het er in de thuislanden ook aan toe. Maar gelukkig zien we een lichtpuntje, de Nederlandse overheid wordt opgeroepen haar taak te doen, daar ligt het geweldsmonopolie, die moet inderdaad haar verantwoordelijkheid nemen.

Mijn angst is dat door dit soort berichten de alarmering weer te niet gedaan wordt. Dat men gaat zeggen, ‘zie je wel er zijn ook gematigden ’t komt wel goed met die Islam’. Het komt alleen goed met een acceptabele Islamitische godsdienst in Nederland als hieruit nou eens consequenties getrokken worden w.b. de leer en het karakter van de Islam.

Het Christendom is (en wordt nog steeds) tot op het bot gefileerd wat betreft antisemitisme, geweld, onderdrukking en alles wat je maar kunt bedenken door westerlingen en christenen zelf. Dit verslag doet vermoeden dat er tweespalt zou kunnen plaatsvinden binnen de islamitische gemeenschap. Dat er een deel ontstaat dat zich zo ontwikkelt dat het een plaats kan vinden in een moderne maatschappij.

Leidt dit tot zelfkritiek? Niet kritiek bij de borrel of bij de thee maar steekhoudende kritiek die er toe doet en tevens niet tot uitstoting en geweldsdreiging leidt. Als we het gehele christelijke westen nemen dan kan je verwachten dat er duizenden academici gepromoveerd zijn op religiekritiek naar het christendom. Dat moet bij de Islam nog beginnen. Dat is waar ik steeds naar speur in het nieuws. Ik zie wel onderlinge ruzie en geweldsbereidheid maar geen zelfkritiek richting hun heilige drie-eenheid; Allah, de Koran, en Mohammed.

Geen opmerkingen: