dinsdag 13 mei 2014

Multi cultureel en multi etnisch

Multiculturele processie stond er boven een artikeltje in het stadsnieuws van 30 April. Er zou een Mariamis in de Heikese kerk worden uitgevoerd met aansluitend een processie naar de kapel O.L.Vrouw ter Nood niet ver daar vandaan.

Voor mijn geestesoog verscheen een beeld van een optocht door Tilburg met deelneming van behalve de Rooms Katholieken ook Hindoese, Mohammedaanse, Boeddhistische, Joodse en misschien nog wel andere deelnemers. Dat viel tegen. Weliswaar las ik; “In deze processie lopen vertegenwoordigers mee van verschillende culturen in Tilburg.” Maar mijn begrip van verschillende culturen bleek toch een andere te zijn dan die van het Stadsnieuws. Want aan het eind van het stukje las ik: “Tot de deelnemers behoren onder meer Antilliaanse, Surinaamse, Poolse en Latijns-Amerikaanse gemeenschappen in Tilburg.” Ik was naïef, of misschien te idealistisch. Het blijkt te gaan over christenen van verschillende etnische achtergrond, christenen van verschillende rassen. Etnisch is een mooier woord voor rassen dat tegenwoordig meer en meer gebruikt wordt. Het woordje ras wordt als te beladen ervaren. Maar het is m.i. toch hetzelfde. Het Stadnieuws vermijdt blijkbaar zelfs de woorden multi etnisch en houdt het op multi cultureel.

Misschien is het al een hele stap om etnisch verschillende christenen in een processie te laten deelnemen. Maar de werkelijke culturele verschillen bestaan m.i. toch tussen ‘de zielen van de cultuur’. Een religie is de ziel van een cultuur denk ik. Het is de meest bepalende kern voor allerlei culturele gewoontes, gebruiken, ceremonieën en rituelen.

Misschien is het ook wel een hele stap om Turken, Marokkanen, Surinaamse Mohammedanen, Somaliërs enz. in een moskee bij elkaar te krijgen. Een Multi etnisch vrijdaggebed dus, net als deze multi etnische christelijke processie.

Multi cultureel blijkt een stap te ver. Misschien is dat ook inherent aan de verschillen die er zijn tussen de ziel, de kern van de culturen.

Waarschijnlijk moet ik nog steeds verder afkicken van mijn vroegere multi culturele idealen. Waarschijnlijk was ik naïef en moet ik nog beter leren verschillen te accepteren. Of niet natuurlijk, er zijn aspecten van culturen die ik niet accepteer. Maar daar ga ik het nu niet over hebben.

Ik wil nu alleen maar wijzen op het verwarrende en onzuivere gebruik van de term multi-cultureel.

Geen opmerkingen: