donderdag 23 februari 2012

Bezorgd (2)

(opstel nr. 14)

Sofen en Moslimbroeders samen tegen kernsplitsing.
Bijna een jaar geleden schreef ik mijn eerste stukje voor dit blog met de titel ‘bezorgd’. Ik moet er nu weer aan denken. De gebeurtenissen rondom het bezoek van Haitham Al-haddad aan Nederland brachten mijn zorgen weer opnieuw in mijn bewustzijn. Zou in het afgelopen jaar de zorgelijke situatie veranderd zijn? Nee mijn zorgen zijn niet echt weggenomen.

Ik zag een filmpje waarin moslim studenten werden geïnterviewd n.a.v. uitlatingen van Al-Haddad over steniging van overspelige vrouwen en doodstraf op verlating van de Islam. (zie hier enkele I.S.A. studenten vanaf 11:55)
Ik schreef in mijn eerste artikel onder de naam ‘bezorgd’ dat ik het schokkend en alarmerend vond hoe moslim studenten kennelijk kunnen denken. Dat ik geen enkele aanwijzing had dat het soort van denken dat ik toen signaleerde zou veranderen of verdwijnen en bang was dat het alleen maar zou groeien.

Ook in het filmpje dat ik nu zag antwoordden de studenten dat inderdaad de doodstraf of steniging zou moeten volgen op de overtredingen van de Islam. Nu niet natuurlijk want in dit land geld de sharia niet. Maar zoals minister Donner een paar jaar geleden al uitlegde, als de meerderheid de sharia wil dan krijgen we de sharia. Zover zal het niet komen natuurlijk. Maar hoe sharia vriendelijk willen we (stads)delen van ons land ingericht hebben. Over deze studenten lees je dat ze topstudenten zijn, dat ze hoge prestaties leveren en zo bewijzen zich goed te integreren in Nederland en mee bouwen aan onze gezamenlijke toekomst. In het Nederlandse leger hebben we natuurlijk mohammedaanse aalmoezeniers, geestelijke verzorgers die er hetzelfde gedachtegoed op nahouden, en dat is eerlijk gezged ook democratisch. Eerlijk duurt het langst en de zachte krachten zullen overwinnen............

Waarom stelde het Haddad circus mij niet gerust? Tofuk Dibi zat met hem in de Balie aan tafel en kon niet of durfde niet tot de uitspraak te komen: 'jouw Islam is niet mijn Islam meneer Haddad'. In de discussie bij De Halve Maan kwam ook Naeeda Aurangzeb niet verder dan; ‘ ik geloof in god, u zou mijn imam kunnen zijn, het is ook mijn Islam, u gijzelt de islam meneer Haddad ...’ ‘Dat kan ik ook tegen u zeggen’, antwoordde Haddad.

Kernsplitsing
De kernsplitsing waar ik op hoop wil maar niet plaatsvinden. Ik bedoel de splitsing van de ‘kern van broederschap’, die de oemma vormt. Er vond geen scheuring plaats. Ze blijven een, ze blijven trouw. Ze zijn daarin 'verenigd' door hun zelfidentificatie in hun hart en ziel met Allah, de profeet en de Koran. Er is (nog) geen individuele zelfidentificatie los van de ziel van hun cultuur en die ziel is de Islam. Ze kunnen nog geen individueel geloofsleven hebben en tegelijkertijd (én én!) verbonden zijn aan een open, seculiere moderne samenleving.

Ik moet bij dit alles denken aan het eerste doel van de theosofische vereniging. “Het vormen van een kern van broederschap der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.” Let op hoeveel hiervan na echoot in artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Het is voor de theosofische vereniging helemaal niet erg dat het tegenwoordig zo’n klein clubje is. De ‘vertaling van hun 1ste doeleinde in artikel 1 van de Nederlandse grondwet kan als een groot succes beschouwd worden. Het wordt vervolgens krachtig verdedigt en toegepast door de progressieve en sociaaldemocratische meerderheid in dit land. Zij zijn daar zo ‘positief en bezield’ mee bezig dat ze niet zien dat er een cultuur in Nederland voet aan de grond krijgt die het tegenovergestelde doel nastreeft; “het vormen van een kern van broederschap van de mensheid op grond van onderscheid van geloof” en die behalve onderscheid tussen moslims en niet-moslims ook nog onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen en tussen meesters en slaven.

Sofen

De moslimbroederschap, en nu bedoel ik niet de moslimbroederschap van: "Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet onze leider, strijd onze weg, en dood voor Allah onze hoogste aspiratie." (waar doet dit toch aan denken) maar ik bedoel de moslimbroederschap van de oemma, de zwijgende meerderheid van gewone mensen, van goed bedoelende gelovigen. Deze moslimbroederschap wordt door onze progressieve, sociaal democratische sofen ons ten voorbeeld gesteld. Wij westerse individualisten en onderscheid makers kunnen zoveel van hen leren. Een zijn en samen zijn, vooral ook met hun. Zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur weet je wel.

Bij Tofuk Dibi en Naeeda Aurangzeb zie ik dat er geen scheiding gemaakt wordt tussen de islam van Al-Haddad en die van hun zelf. Er blijft een eenheid tussen de moslimbroederschap van Al Qaradawi (kijk ook hier) en de gewone moslimmensen in Nederland. Nog een reden tot bezorgdheid overigens is dat deze Qaradawi door de PvdA 'er Marchouch een inspiratiebron wordt genoemd.

Bij de progressieve sofen elite van Nederland zie ik dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen “het vormen van broederschap van de mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht etc” enerzijds en anderzijds “het vormen van een broederschap juist op grond van onderscheid van geloof”.
Ze hebben het geeneens in de gaten, die progressieven en die sociale en democratische sofen. Tunnelvisie denk ik. Positieve, bezielde tunnelvisie, dat dan weer wel.

Geen opmerkingen: