donderdag 23 juni 2011

Vrijspraak 'op' de grens

Een opstel tussen de afleveringen door. 23 - Juni - 2011


Wilders en het klokkenluidersmechanisme

Het blijkt me dat ik nog steeds aan islamofobie lijd. Vandaag is Wilders vrijgesproken en dat heeft me niet genezen. Ik word er niet blij van. Ik vind het geen overwinning. Ik vind dat Nederland op het kantje af toch nog net een normaal land blijkt. Maar verder blijf ik ziek, ik blijf m’n hoofd breken over bijvoorbeeld het feit dat over 10 dagen de eerste nationale kalifaatconferentie te Amsterdam wordt gehouden. Hoe kan het dat zo’n haatconferentie kan worden opgezet terwijl ongeveer een half jaar geleden een geplande lezing van de DDL (the Dutch Defense Leage) tegen de Islamisering in Nederland op het museumplein verboden werd en naar een industrieterrein moest verhuizen. Die DDL was een klein clubje en bestaat nu niet meer. Ze hadden ook geen politieke plannen. De kalifaatconferentie echter wel. Waarom wordt een DDL wel als potentieel staatsgevaarlijk gezien en deze anti democratische conferentie niet? Terwijl die toch duidelijk uit is op een staat?

Deze conferentie belooft “de ware oplossing voor de problemen van de moslims wereldwijd” uiteen te zetten. En dat gaat dan onder het motto; Éen staat met één leider onder de wetgeving van Islam. Ware gelovige, échte Mohammedanen (ik verwacht daar weinig 'gewone' moslims)streven namelijk naar het vestigen van Sharia wetgeving voor de hele wereld, dat is een religieuze plicht voor deze mensen.

Dat lijkt vind ik nogal veel op: ’één staat, één volk, één leider’ van zo’n 70 á 75 jaar geleden. Nu is het dan; één staat (= het kalifaat), één volk (= de oema), één leider (= Mohammed), en één wet (= de wet van Allah, de Sharia).

Op deze conferentie wil men ingaan op, zoals zij het noemen, de revolutie in de Islamitische landen die aantoont dat de oema van Mohammed nog springlevend is en dat men een uitweg zoekt uit de jaren van onderdrukking. Weg met de dictators die gesteund worden door het kapitalistische westen en weg met de democratie.

Behalve natuurlijk als die de sharia in het zadel helpt.

Amsterdam is dus heel gastvrij, open, tolerant, democratisch, multicultureel en multireligieus door deze mensen een gelegenheid te geven zich te organiseren, inspiratie op te doen en elkaar te steunen in hun strijd voor Allah. Tot nu toe las ik hierover bijna niets in de gewone media. Die lezing van de DDL daarentegen kreeg wel publiciteit. Journalisten zijn blijkbaar erg gespitst en kritisch op mogelijk blank racisme en verdringen zich om dat zo mogelijk als eerste aan de kaak te stellen. Kijk, met dat verschil blijf ik nou geobsedeerd zitten. Ik kan dat maar niet plaatsen.

Maar wie weet, misschien dat in de komende dagen na deze vrijspraak van Wilders er wel aandacht voor komt. Voor mij is er een duidelijk verband tussen deze twee gebeurtenissen. Was Wilders veroordeelt geworden dan zou wat mij betreft een verbod op deze conferentie moeten volgen. Of anders wel een aantal arrestaties van sprekers en bezoekers verwachten. Het zit daar vol met van die Kabli-achtige figuren uit mijn eerste brief. Als Wilders uitlatingen als ‘op’ de grens worden betiteld hoe wordt dan een conferentie van zijn doodsbedreigers en aanklagers betiteld zou ik me dan afvragen.

Deze niet-veroordeling vanwege 'op de grens' in plaats van 'over de grens' kan nog een interessante toekomst geven. Wanneer ga je over de grens, en wordt de godsdienst dan over één kam geschoren met de seculieren? Zal nu gaan blijken dat we inderdaad een seculiere grond hebben waar godsdiensten niet boven de wet staan?
Kennelijk wordt het oproepen om te strijden tegen de vijanden van Allah ook als ‘op’ de grens beschouwd. Maar is dat terecht? Is oproepen tot strijd niet hetzelfde als oproepen tot geweld? Vindt men van niet dan moet men wel stijf blijven geloven in het onderscheid tussen een esoterische innerlijke betekenis van jihad en een exoterisch uiterlijke en fysieke betekenis van jihad voeren. Bovendien, dat dat verschil gekend en geleefd wordt door de moslimgelovigen. Dit wordt tenminste altijd ter verdediging van de Islam aangevoerd. Wij moeten dan geloven dat het feit dat Wilders voor zijn leven beschermd moet worden komt door een aantal Mohammedanen die niet in dit verschil geloven en de Koran niet goed begrepen hebben. Daarbij behoren we dan ook nog 'correct' aan te nemen dat dat niets te maken kan hebben met de ware Islam maar dat het komt door sociaal economische situaties die uiteindelijk door onszelf zijn veroorzaakt. Nou dank je wel, dan blijf ik nog maar even Islamofoob.

Het verband dat ik zie tussen deze twee gebeurtenissen is dat ik de PVV beweging van Wilders, evenals zo'n DDL reactie als een soort van alarmering van bedreigend gevaar zie. Eigenlijk ook een alarm over dat wat er zich naar alle waarschijnlijkheid op 3 Juli in Amsterdam zal manifesteren. Een deel van het organisme Nederland reageert middels die beweging (van de PVV en dergelijke) op gevaar van buiten. Maar wat doet de rest van het organisme Nederland? Dat zegt, welnee joh, je ziet het verkeert, je bent ziek als je dit blijft volhouden. Zij zijn best oké. Jij bent niet goed. Ik schaam me voor jou. Weg met jou. Je moet straf hebben, je moet je mond houden. Je mond moet gesnoerd. Zelfs wordt hij een soort duivel, een Hitler enz. in de ogen van een groot deel van de Nederlanders. Een merkwaardig reactie van Nederland.

Is dit niet een zelfde soort mechanisme als we zien bij de reacties op klokkenluiders?

Geen opmerkingen: