maandag 27 juni 2011

Keert moderne welvaart de Islam?

Brief 5

Dag kids, ik neem de laatste brief van Reine hier in zijn geheel op en geef er daarna antwoord op.

Dag Pap, (29 – 05 – 2011)

weer bedankt voor al je brieven. Ik heb ze allemaal gelezen. Er staan goeie dingen in. Heldere observaties. Ik moet wel zeggen dat ik er ook een beetje moeilijk gevoel aan over houd. Ik weet niet zo goed wat je wil. Waarschijnlijk zul je me zo iets terug mailen als 'je hoeft er helemaal niets mee'. Maar dat voelt niet zo. Er zit een enorm appél in de brieven. Je lijkt te willen dat wij (ik en Arjuna) jou bezorgdheid delen. En alhoewel ik je zorgen herken deel ik die bezorgdheid niet. Waarschijnlijk omdat ik nooit aan den lijve heb ondervonden dat er echt iets mis aan het gaan is. Dat komt vast niet doordat er nergens iets mis gaat maar meer omdat ik niet in een milieu woon/leef waar veel moslims rond lopen. Dan kan het natuurlijk nog steeds zo zijn dat er iets helemaal mis gaat wat betreft islamisering maar ik ervaar het niet zo. Ik heb ook een belangrijk argument waarom ik denk dat die islamisering uiteindelijk niet door zal gaan en dat is: welvaart. Het kapitalistische systeem dwingt naar mijn idee liberalisering af. Dat gaat langzaam maar ik denk dat iedereen uiteindelijk welvaart wil. Dan kan je natuurlijk zeggen islam en kapitalisme gaan best samen kijk maar naar Dubai of Oman. Toch denk ik dat kapitalisme de islam ook van binnen uit zal veranderen en dan met name doordat de moslims in het westen gaan ervaren hoeveel voordelen het voor hen heeft om zich aan de westerse manier van leven aan te passen. Je hebt het in je brieven met name over het gedachtegoed van de islam dat je bedreigend vind. Dat gedachtegoed moet echter wel gedragen worden door mensen. Als die mensen daar langzaam uit groeien doordat ze een beter alternatief ervaren verliest dat gedachtegoed aan kracht. Dat gaat langzaam maar ik geloof toch dat de westerse kapitalistische en liberale manier van leven zoveel aangenamer is dat dit wel gebeurt. Dat is denk ik de ingang om islam te veranderen, dat mensen ervaren dat ze liever in een liberale en welvarende maatschappij leven. Die zullen ze heus niet zomaar willen opgeven voor een samenleving waar de sharia geldt.

Lieve pap ik hou van je. Ik vind het mooi hoe gepassioneerd je bent en helder! Ik hoop dat je ook nog wat brieven schrijft die meer gaan over je kennis van mensen, de psyche en het lichaam. En ook over jezelf en jouw leven.

Dikke zoen,
Reine


Hoi lieve meid, (6 Juni 2011)

Dank voor je reactie. Je schrijven helpt me doordat ik nu gedwongen wordt om specifieker te onderzoeken wat ik nou eigenlijk voel en vind. Bovendien moet ik het nou ook nog eens uit gaan leggen. Dat objectiveert ook voor mij mijn gedachten en dan kan ik ze beter bekijken. Daarna heb ik alleen nog te maken met mijn geestelijke rigiditeit, ha ha. Kan jij je ouwe pa nog eens een lesje leren. Ik ga eerst in op het volgende.

“Ik moet wel zeggen dat ik er ook een beetje moeilijk gevoel aan over houd. Ik weet niet zo goed wat je wil. Waarschijnlijk zul je me zo iets terug mailen als 'je hoeft er helemaal niets mee'. Maar dat voelt niet zo. Er zit een enorm appél in de brieven. Je lijkt te willen dat wij (ik en Arjuna) jouw bezorgdheid delen.”

Ja dat klopt ergens wel. Ik ben bezorgd en dat is van nature een emotie die naar een waarschuwing, een appél leidt: pas op, kijk uit. Ik ben inderdaad niet zomaar bezorgd voor de interessantigheid. Ik ben bezorgd vanuit een betrokkenheid.
In grote lijnen ben ik het met je eens Reine. Op de lange duur zal het Islamisme verdwijnen. Maar wat gebeurd er tijdens die lange duur? En hoe zal het leven dan zijn voor jullie, voor jullie kinderen en voor jullie kleinkinderen? Want naar mijn idee betekent ‘op de lange duur’ generaties lang, honderden jaren.
Je zegt even verderop te denken dat Islamisering uiteindelijk niet zal plaatsvinden door de welvaart en dat die welvaart, het kapitalistische systeem tenslotte liberalisering zal afdwingen. Het zal langzaan gaan maar de liberalisering zal uiteindelijk winnen en de Islamisering zal niet tot stand komen en waar het op kleine schaal wel ontstond zal het op termijn weer verdwijnen. Dit zeg je zo niet allemaal letterlijk maar zo vat ik het op.

Zal de welvaart de godsdienst verslaan? Velen denken zo. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat de verlichting de godsdienst heeft verslaan en dat er daardoor meer welvaart kon komen. De moderniteit, het humanisme en de democratie hebben de godsdienst hier in het westen verslaan. Nu wordt het verloren godsdienst terrein weer opgevuld met verse onverslagen godsdienstige krachten uit andere culturen. En men neemt aan, en jij doet dat ook, dat die vanzelf wel met ons mee gaan doen. 'Kijk maar' roepen sommigen, 'het moskeebezoek daalt al flink'. In noem dat een oppervlakkige waarneming. Het zegt namelijk helemaal niets over een psycho-culturele verandering of een spirituele ommekeer, die in Europa wel plaats vond en nu nog steeds doorgaat. Sociaal en maatschappelijk kunnen de nieuwe Nederlandse moslims daarom ook nu na drie generaties nog steeds niet mee.

Maar nu verder met je brief, je zegt:

“Dan kan je natuurlijk zeggen islam en kapitalisme gaan best samen kijk maar naar Dubai of Oman. Toch denk ik dat kapitalisme de islam ook van binnen uit zal veranderen en dan met name doordat de moslims in het westen gaan ervaren hoeveel voordelen het voor hen heeft om zich aan de westerse manier van leven aan te passen.”

Hoe zal het Islamisme verdwijnen in de komende generaties en de komende eeuwen? Ik denk niet dat het vanzelf zal gaan. Aan de buitenkant zal er ‘in zekere zin’ vanzelf veel veranderen door de moderne techniek en vooral de moderne communicatiemiddelen. Dat zie je ook nu tijdens de veranderingen en bewegingen in de Arabisch/Islamitische culturen in het midden oosten. Zoals jezelf al vermoedt, kapitalisme en Islam gaan samen, kunnen samen gaan. Kijk naar Dubai, Oman en Arabië. Het betekent volgens mij echter wel een gespletenheid waar onze westerse gespletenheid bij in het niet valt. En kijk ook naar Pakistan en Iran, godsdienstwaanzinnigen in het bezit van kernwapens (Iran bijna). Maar ik wil niet afdwalen, hier ga ik niet op in. Mijn bezorgdheid gaat eigenlijk niet over massavernietigingswapens en kernoorlogen. Mijn bezorgdheid gaat meer over het feit dat velen denken zoals jij hier beschrijft. Het komt wel goed. Ik vind dat je dat moet kunnen denken en dat je zo moet kunnen leven, dat het wel goed komt omdat je er op vertrouwt dat anderen nadenken, kijken, durven nadenken vooral en zorg dragen voor vrijheid en vooruitgang. Daar krijg ik echter nooit enig teken van. Ik hoor en zie politici in feite nooit iets anders of meer zeggen en denken dan wat jij hier naar voren brengt.

Volgens mij is het zo dat mensen slechts een bepaalde graad van welvaart nodig hebben. Is die in voldoende mate vervuld dan is het nog maar de vraag of er voor liberalisme in de zin van geestelijke vrijheid en vrijheid van geweten enz. gekozen wordt en geijverd wordt. Ik ben namelijk meer geïnteresseerd in het geestelijke leven van de toekomstige generaties dan in het materiële leven. Dat laatste hoeft alleen maar goed genoeg te zijn. Een goed dak boven je hoofd, water, voedsel, kleding, en ruimte en natuur om je heen. Levensruimte dus, en dat niet alleen materieel en letterlijk maar ook geestelijk. Wat hebben we aan ‘humane Islamisten’ die op moderne wijze gods woord in praktijk willen brengen. In plaats van de handen van de dief afhakken, nu onder verdoving die hand chirurgisch verwijderen. Heel humaan toch? Herinnert wel een beetje aan verdoofd slachten, niet? Heel humaan allemaal. Of neem het voorbeeld van die studente in Iran die gebruik mag maken van haar recht op schadeloosstelling door zuur druppelen in de ogen van de man die haar met zuur verminkte.

Ik bedoel, een echte innerlijke verandering heeft er dan nl. niet plaats gevonden. Men ‘hangt’ nog steeds aan gods woord en heeft zgn. het beste van twee werelden ‘geïntegreerd’. “Is dat dan zoveel slechter dan de elektrische stoel?” zegt zo’n vrome en gestudeerde mohammedaan dan als het over ophanging en onthoofding gaat. En dan staat de moderne westerling met zijn mond vol tanden want die heeft alleen maar training gehad in multiculturele gelijkwaardigheid, relativisme, openheid en ‘hand in eigen boezem steken’.

Het antwoord van politici en opiniemakers is hier; dat dit na meer scholing en opleiding vanzelf zal verdwijnen. En daar geloof ik nou juist niks van. Er moet iets gebeuren op het gebied van mensbeeld en godsbeeld, van levensbeschouwing. Kapitalisme hoeft helemaal niets te doen op het ‘innerlijk gebied’ van de Islam. Met andere woorden, men kan van de uiterlijke voordelen genieten en van binnen hetzelfde blijven. Oman en Dubai die jij noemt en Saoedi Arabië, vind ik voorbeelden daarvan. Maar hier zit ik natuurlijk zelf op een moeilijk punt. Ik ben voor vrijheid hetgeen inhoud dat ik het zal moeten tolereren dat mensen niet bewegen en dogmatisch en star blijven, dat is hun goed recht.

Wat ik wel kan doen is hierop wijzen en dat kritiseren. Er tégen zijn, dat kan en mag ik wel. Maar deze vrijheid van mij die wordt nou juist bedreigt doordat de vrijheid van godsdiensten boven de seculariteit van ons land wordt gesteld. Hierin vinden de islamieten steun bij de andere confessionelen, CDA, CU, SGP (soms gesteund door D66, die wel tegen onze oude eigen confessies iets durft maar niet tegen de nieuwe) die in ons land en onze politiek nog heel veel invloed blijken te hebben. Daarom ben ik er voor dat het artikel over godsdienstvrijheid uit onze grondwet wordt verwijderd. Het artikel is helemaal niet nodig om godsdiensten vrij te beleven. Het zal dan niet meer misbruikt kunnen worden om ermee boven de wet te staan. De staat moet daar voor zorgen vind ik. Het is niet de taak van de staat om mensen innerlijk te veranderen. Het is de taak van de staat er voor te zorgen dat het veilig is om te veranderen. En dat ik kritisch kan zijn.

Op het eind zeg je:

“Dat (aangenamer leven door liberalisme en kapitalisme) is denk ik de ingang om islam te veranderen, dat mensen ervaren dat ze liever in een liberale en welvarende maatschappij leven. Die zullen ze heus niet zomaar willen opgeven voor een samenleving waar de sharia geldt.”

Ze willen natuurlijk beide Reine. Ze willen integreren (= ze willen de welvaart) met behoud van eigen cultuur en identiteit en dat laatste is dus Islam en zo mogelijk natuurlijk de Sharia. Tot nu toe zijn de procentuele aantallen moslims die de sharia hier ingevoerd willen verrassend hoog. Ze zien niet in dat afstand doen van theocratisch denken tot kapitalisme en liberalisme heeft geleid en dat er zo welvaart tot stand kwam. Wel zien ze de socialistische reactie daarop zitten, dat wordt omarmt mede omdat het ook sterk collectivistisch van karakter is. Het belangrijkste is dat ze dan geen innerlijke revolutie en verandering hoeven te ondergaan. Ze zien Staphorst en Urk en denken waarom zij wel en wij niet? Mijn antwoord is, dat kleine aantal konden we wel hebben. Maar de afgelopen 40 jaar hebben we a.h.w. ongeveer een miljoen Urkers en Staphorsters ingevoerd onder de vlag van economische noodzaak. Nu komt de andere kant van de zaak, de geestelijk/culturele kant ervan naar voren. Het aantal stemmers dat een teruggang naar vóór de verlichting wil riskeren wordt mij nou een beetje te groot.

Geestelijke/culturele teruggang gekoppeld aan materiële/technische vooruitgang vind ik heel erg eng. Daar heb ik meerdere redenen voor. Nu alleen een opmerking over dat én de moderne welvaart willen én de eigen cultuur en identiteit willen behouden. Dit laatste kan alleen door afgrenzing en dat brengt naar mijn waarneming mee dat die mensen de nieuwe cultuur van gastland Nederland veroordelen, minachten en afwijzen. Iets in mij zegt dat je niet de boom waarvan je de vruchten plukt blijvend kunt ontkennen, veroordelen en vijandig bejegenen. Dan pluk je nog maar een enkel seizoen de vruchten van die boom. Daarna istie dood. Tel daarbij dan nog de domme doorgeslagen zelfkritiek van de oorspronkelijke bevolking op en je begrijpt wat ik bedoel.

Hoop ik.

Ik ben van plan om een opstel te schrijven onder de naam, ‘Uitburgeren’. In ons Hemelvaartweekend aan zee heb ik, met de ‘uitbox’ op tafel geleerd dat die term ondertussen een andere inhoud heeft gekregen dan de mijne. Maar daar lees je dan straks meer over.

Geen opmerkingen: